Regulamin

REGULAMIN salonu firmy leifheit

(obowiązujący od dnia 25.12.2014)

Regulamin zawiera zasady działania Internetowego Sklepu SalonLeifheit.pl zwanego dalej Sprzedawcą, będącego autoryzowanym sklepem firmy Leifheit prowadzącym sprzedaż za pośrednictwem internetu i reprezentowanym przez:

Galtex Włodzimierz Koehler
40-711 Katowice
ul. Świdnicka 25

Wpisanego do rejestru podmiotów gospodarczych w Urzędzie miasta Katowice

pod nr. 31233
Regon 271978661
NIP PL9541014047

miesczącego się pod adresem:

ul. Świdnickka 25   40-711 Katowice

Konto bankowe:

07 1050 1214 1000 0090 9439 3965

Oferta sklepu internetowego

1. Wszystkie podane ceny są cenami brutto (zawierają podatek VAT, oraz opłatę KGO)

2. Prezentowanie produktów na stronach Sklepu nie stanowi oferty zawarcia umowy sprzedaży dotyczącej oferowanych w nim produktów, a         jedynie zaproszenie do             składania ofert.

3.  Przez złożenie zamówienia Kupujący składa firmie Galtex Włodzimierz Koehler ofertę zawarcia umowy sprzedaży produktów dostępnych w  

     Sklepie. Szczegóły dotyczące czynności technicznych składających się na procedurę zawarcia umowy sprzedaży, zamówienia produktów,    

     dokonania płatności oraz dotyczące metod i środków technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych

     są dostępne na stronach internetowych Sklepu.

3. Wszystkie towary są fabrycznie nowe i objęte gwarancją producenta.

4. Wszystkie produkty pochodzą od polskich dystrybutorów danej marki i są w oryginalnych opakowaniach.

5. Obowiązki wynikające z udzielonej gwarancji realizowane są na terenie całego kraju.

6. Podana cena uwzględnia rabat ( przy płatności za pobraniem, przelewem tradycyjnym, lub gotówką )

7. Rozliczenia transakcji kartą kredytową lub e-przelewem prowadzone są za pośrednictwem systemu DotPay i nie uwzględniają rabatów.

Zamówienia

 1. Każda osoba (dalej Konsument) dokonująca zakupów w internetowym sklepie SalonLeifheit.pl (dalej zwanym Sprzedającym) ma obowiązek zapoznania się z poniższym regulaminem i postępowania zgodnie z jego regułami.

 2. Z oferty sklepu internetowego SalonLeifheit.pl może korzystać każdy, kto posiada zdolność do czynności prawnych.

 3. Dokonanie zakupów polega na umieszczeniu wybranych produktów w koszyku, wypełnieniu formularza zamówienia i kliknięcia na przycisk "Złóż zamówienie" Konsument zobowiązany jest do podania danych niezbędnych do realizacji zamówienia: imienia i nazwiska, adresu, adresu mailowego w celu potwierdzenia zamówienia i numeru telefonu

 4. W celu sprawdzenia dostępności towaru należy skontaktować się mailowo ze Sprzedającym. Potwierdzenie jest dokonywane pocztą elektroniczną na podany przez Konsumenta adres. Sprzedawca określi przybliżony termin realizacji zamówienia, dostępność towaru oraz przekaże inne informacje istotne dla zrealizowania zamówienia.

 5. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z tym, iż Konsument zapoznał się z niniejszym regulaminem                      i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

 6. Z chwilą potwierdzenia zamówienia przez Sprzedającego dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towaru pomiędzy Konsumentem a Sprzedającym.

 7. W przypadku złożenia zamówienia telefonicznie przez kupującego, będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, treść umowy sprzedaży jest niezwłocznie potwierdzana przez Sprzedającego poprzez przesłanie wiadomości e-mail, lub potwierdzenie telefoniczne.

 8. na adres podany przez takiego Konsumenta. Oświadczenie Konsumenta o zawarciu umowy jest skuteczne, jeżeli po otrzymaniu potwierdzenia od Sprzedającego Konsument prześle Sprzedającemu oświadczenie o zawarciu umowy najpóźniej w chwili dostarczenia zamówionego towaru.

 9. Na wszystkie zamówione towary Sprzedający wystawia dowód zakupu.

 10. Sprzedający informuje, iż zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. 2011 r. Nr 177 poz. 1054, dalej „ustawa VAT”) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. z 2013 r. poz. 1485), podpis Klienta - jako nabywcy towaru - nie jest obowiązkowym elementem treści faktury VAT.

 11. Konsument wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie w zamówieniu adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Firmę Galtex Włodzimierz Koehler również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. z 2013 r. poz. 1485)

 12. Konsument zobowiązany jest do podania swoich danych zgodnych ze stanem faktycznym.

 13. Dane osobowe Konsumenta mogą zostać przekazane osobom trzecim wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych na podstawie Regulaminu, w szczególności przedsiębiorcom pośredniczącym w zamawianiu usług kurierskich, operatorom pocztowym i firmom kurierskim w celu nadania przesyłki. Konsument ma prawo do wglądu w swoje dane, żądania ich poprawiania lub usunięcia.

 14. Warunkiem realizacji zamówienia złożonego na stronie www.SalonLeifheit.pl  jest prawidłowe wypełnienie formularza w serwisie internetowym, podanie numeru telefonu i adresu e-mail.

 15. W przypadku anulowania zamówienia po jego realizacji ( wysłaniu towaru ) Konsument ponosi koszty dostawy towaru, oraz zwrotu do Sprzedawcy zgodne z informacjami zawartymi na stronach www Sprzedawcy.

 16. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę. Realizacja ma miejsce od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

 17. W wypadku braku towaru u dostawcy, Sprzedawca zastrzega sobie prawo anulowania zamówienia, o czym poinformuje Konsumenta wiadomością e-mail wysłaną na podany przez Konsumenta adres.

 18. Złożenie Zamówienia przez Konsumenta łączy się z jego zobowiązania do zapłaty.

 19. Sprzedawca zastrzega, że w przypadku, gdy zamawiany towar jest obecnie niedostępny, a jego cena przy następnej dostawie ulegnie zmianie, ma prawo do korekty ceny towaru.Konsument zostanie wtedy poinformowany i zapytany o potwierdzenie, oraz akceptację zamówienia na nowych warunkach.

 20. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia z powodu przyczyn ekonomicznych.

 21. Wszystkie informacje dotyczące towaru są zgodne z danymi katalogowymi producentów, w związku z czym Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ich niezrozumienie, lub błędną interpretacją przez Konsumenta. Nadto różnice w wyglądzie produktu wynikające z indywidualnych ustawień parametrów komputera Konsumenta (kolor, proporcje itp.) mogą się nieznacznie różnić od wysłanego towaru i nie mogą być traktowane jako niezgodne z umową.

 22. Zamówione produkty dostarczane są pod wskazany przez Konsumenta adres, po ustaleniu dokładnego terminu dostawy.

 23. Minimalnym okresem realizacji zamówienia jest okres 24 godzin od chwili potwierdzenia zlecenia.

 24. Nie będą realizowane zamówienia wzbudzające wątpliwości, z nieprawidłowo wypełnionym formularzem oraz zamówienia których nie uda się potwierdzić. Każde zamówienie jest potwierdzane poprzez e-mail.

 25. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia ze względu na brak towaru w magazynie, wycofanie produktu z oferty sklepu oraz innych przyczyn, które są niezależne od Sprzedającego. Każdorazowo przedstawiciel Sprzedawcy poinformuje Konsumenta o odmowie realizacji zamówienia i jej przyczynie.

 26. Ceny towarów uwzględniają podatek VAT, opłaty KGO - są to ceny brutto wyrażone w złotych polskich. Cena produktu nie uwzględnia kosztów dostawy zamówienia.

Dostawa

 1. Towar jest dostarczany przez firmę kurierską w oryginalnym opakowaniu wraz z pełną dokumentacją, tj. dowodem zakupu (paragonem lub fakturą)

 2. Dostawa towaru za pośrednictwem usługi kurierskiej Paczkomaty 24/7 jest możliwa wyłącznie dla produktów o gabarytach (łącznie z opakowaniem zabezpieczającym) 40 x 35 x 60 cm.

 3. Opłaty za dostawę uwzględniają wagę produktu, a także gabaryt. W przypadku przesyłek ponad gabarytowych (n.p długość powyżej 140 cm.) opłata transportowa może zostać zwiększona.

 4. Odbiór osobisty jest możliwy wyłącznie w Salonie Leifheit pod adresem:  ul. Zagrody 22   40-729 Katowice, a forma odbioru osobistego nie obejmuje załadunku i transportu produktu z punktu odbioru osobistego do np. samochodu odbiorcy.

 5. Konsument jest zobowiązany do samodzielnego odbioru oraz załadunku zakupionych produktów.

 6. W przypadku odbioru osobistego Konsument jest zobowiązany do odebrania towaru do 3 (trzech) dni roboczych od momentu otrzymania potwierdzenia mailowego od Sprzedawcy. W przypadku nie odebrania towaru w ustalonym terminie Konsument może zostać obciążony kosztami magazynowania towaru w punkcie odbioru. Koszty magazynowania naliczane są za każdy dzień roboczy i wynoszą 10 PLN/dzień

 7. Konsument może złożyć pisemny wniosek o przechowanie zamówionego towaru w magazynie Sprzedawcy. We wniosku należy wskazać termin przechowania towaru oraz sposób jego odbioru. Koszt przechowania towaru zostanie określony w potwierdzeniu e-mailowym po uzgodnieniu z Konsumentem.

 8. Do chwili pokrycia kosztów przechowania towaru, Sprzedawcy przysługuje ustawowe prawo zastawu na towarze oddanym na przechowanie.

 9. Jeżeli Konsument z własnej winy nie odbierze przesyłki od pracownika firmy kurierskiej może zostać obciążony kosztami za przesyłkę, oraz opłatę zwrotną zgodnie z cennikiem firmy kurierskiej.

 10. Niektóre produkty z oferty Sprzedawcy wysyłane są z różnych magazynów, a w takim przypadku nie zawsze jest możliwość odbioru osobistego.

 11. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do nierealizowania zamówień z ważnych powodów ekonomicznych.

 12. W momencie dostawy towaru przez kuriera należy zastosować poniższe wymogi :

 • rozpakowanie przesyłki (nie niszcząc opakowania, profili styropianowych i.t.p.) w celu sprawdzenia, czy towar nie posiada uszkodzeń mechanicznych (rys, wgnieceń i.t.p.)

 • należy sprawdzić stan taśmy z nadrukiem SalonLeifheit.pl ( plomby ) a w przypadku jej zerwania lub uszkodzenia należy bezwzględnie spisać protokół w momencie dostawy z pracownikiem firmy kurierskiej, należy także sprawdzić stan towaru wewnątrz przesyłki

 1. Towar wysyłany przez sklep SalonLeifheit (Sprzedającego) jest zawsze sprawdzany przed wysłaniem pod względem ewentualnych uszkodzeń mechanicznych, oraz zabezpieczony do transportu.

 2. Towar wysyłamy zawsze w oryginalnym opakowaniu, oraz dodatkowo zabezpieczony ( n.p. drugi karton, oraz przekładki zabezpieczające)

 3. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru przesyłki od pracownika firmy kurierskiej zniszczenia opakowania, NALEŻY W TYM MOMENCIE SPISAĆ PROTOKÓŁ SZKODY TRANSPORTOWEJ Z ZAZNACZENIEM USZKODZENIA OPAKOWANIA ZEWNĘTRZNEGO PRZESYŁKI.Protokół szkody powinien spisać kurier.         Należy również bezzwłocznie powiadomić o tym fakcie Sprzedawcę.

 4. Pracownik firmy kurierskiej ma obowiązek posiadania specjalnego druku protokołu szkody transportowej.

 5. Należy zwrócić uwagę na wyraźny czytelny podpis kuriera, oraz osoby odbierającej przesyłkę.

 6. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki wewnątrz opakowania należy również spisać protokół szkody transportowej zawierający dokładny opis uszkodzenia, oraz czytelny podpis kuriera, oraz osoby odbierającej przesyłkę.

 7. Zwracamy uwagę na konieczność zaznaczenia na takim protokole wszystkich zgodnych ze stanem faktycznym aspektów:

 • zabezpieczenie fabryczne towaru

 • podwójne zabezpieczenie towaru w postaci dodatkowego opakowania, oraz zastosowania przekładek styropianowych, lub kartonowych pomiędzy dwoma opakowaniami

 • zaznaczenie umieszczenia na opakowaniu zewnętrznym naklejek ostrzegawczych - przesyłka wymaga szczególnej troski transportowej (kieliszek), oraz wskazania pionowego transportu przesyłki

 • zaznaczenie ewentualnego uszkodzenia plomb (taśma z napisem SalonLeifheit.pl )

 1. Dział reklamacji Sprzedawcy poprowadzi dalszą procedurę związana ze szkodą transportową powstałą w drodze pomiędzy Sprzedawcą, a Konsumentem.

 2. Odbiór przesyłki od pracownika firmy kurierskiej kończy proces realizacji zamówienia.

 3. Pisemne potwierdzenie odbioru przesyłki bez zastrzeżeń od pracownika firmy kurierskiej powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu uszkodzeń transportowych z wyłączeniem wad ukrytych w zakupionych produktach podlegających normalnej procedurze reklamacyjnej.

 4. Jeżeli jednak w terminie 7 dni od odebrania przesyłki zauważą Państwo uszkodzenie towaru po tym, jak kurier już odjedzie, należy skontaktować się z firmą kurierską i poprosić o przyjazd kuriera w celu spisania protokołu. Jednak w takim wypadku na odbiorcy ciąży obowiązek udowodnienia uszkodzenia towaru nie z jego winy.

 5. Rekalamację, oraz protokół szkody transportowej należy zgłosić w sklepie w terminie do siedmiu dni (protokół można przesłać w formie dokumentu elektronicznego - skan)
   

Płatności:

Konsument ma możliwość wyboru formy płatności:

 1. szybki przelew DotPay

 2. gotówką przy odbiorze osobistym w punkcie odbiorów 

 3. przelewem na podane konto bankowe

 4. kartą kredytową

 5. raty - automatyczny system ratalny

 6. pobranie - tylko do wysokości 5000,- zł


Kontakt ze sklepem